Lyderiavimo savybių tyrimas

Kiekvienoje veikiančioje grupėje išsiskiria asmenys, kurie vadovauja grupės veiklai (socialinėje psichologijoje vadinami lyderiais) ir asmenys, kurie vykdo vadovaujančiųjų nurodymus (pasekėjai, pavaldiniai). Lyderiai skirstomi į formalius ir neformalius lyderius. Formalūs lyderiai dažniausiai vadinami vadovais.

Yra išskiriamos tokios pagrindinės grupės lyderio funkcijos:

  1. grupės veikimo tikslų ir metodų iškėlimas;
  2. atskirų grupės narių veiksmų koordinavimas, siekiant bendrų tikslų;
  3. grupės narių informavimas apie veikimą, jo rezultatus ir kt.;
  4. grupės narių veiklos kontrolė, paskatinimai, bausmės;
  5. arbitražo funkcijos kilus nesutarimams tarp grupės narių;
  6. grupės atstovavimas prieš kitas grupes, aukštesnius vadovus ir kt.

Lyderiavimo rūšių išskyrimas priklauso nuo lyderio asmeninių savybių, lyderiavimo motyvų ir siekių (dėl kokių priežasčių lyderis nori užimti vadovo poziciją); nuo grupės ir visuomenės tikslų supratimo, ir nuo grupės ypatybių (grupės dydžio, grupės narių ypatybių; grupės narių požiūrio į vadovą) ir kitų sąlygų.

Svarbu pabrėžti, jog vadovavimo sąvokos apibrėžimas skiriasi nuo lyderiavimo. Lyderiavimas - tai vidinis tam tikros grupės procesas, priklausantis nuo grupės narių iniciatyvos. Tuo tarpu, vadovavimas yra apibrėžiamas, kaip grupės veiklos valdymas, kurį atlieka visuomenės skirtas vadovas pagal administracinius, teisinius įgaliojimus ir bendrabūvio normas. Jis sieja grupės veiklą su kitų grupių ir visos visuomenės, kurios dalis yra ši grupės, veiklos tikslais. Vadovavimas remiasi oficialiais priklausomybės santykiais tarp vadovo ir pavaldinių. Vadovas yra įpareigotas vykdyti ne tik šios grupės, bet ir visuomenės pageidavimus dėl grupės veiklos. Literatūroje aptariant atliktus tyrimus yra nurodoma, kad efektyviausiai grupė valdoma tuo atveju, kai vadovavimo ir lyderiavimo rolės sutampa, tai yra kai oficialus vadovas yra ir neformalus lyderis.

Tyrimas lyderio savybėms išsiaiškinti padėtų nustatyti tiriamojo tinkamumą vadovauti bei identifikuoti, kiek individui būdingos vadovavimui svarbios savybės (iniciatyvumas, kūrybiškumas, palankumas pavaldiniams, atsakomybė ir kt.).

Turite klausimų?

Susisiekime!

+370 694 90775 info@idconsulting.lt

Partneriai ir draugai