Įsipareigojimo (lojalumo) organizacijai tyrimas

Įsipareigojimas organizacijai dažnai yra suvokiamas kaip tam tikra darbuotojo nuostata dėl organizacijos, atskleidžianti, kiek individas tapatinasi su konkrečia organizacija, tiki jos vertybėmis bei tikslais, įsitraukia į ją kaip į socialinę sistemą ir nori likti dirbti. Įsipareigojusiems darbuotojams būdingi trys bruožai: stiprus tikėjimas organizacijos misija ir tikslais, noras dėti pastangas, kad organizacijos tikslai būtų pasiekti, ketinimas ilgai dirbti organizacijoje.

Stiprų įsipareigojimą jaučiantys darbuotojai yra produktyvesni, rečiau išeina iš darbo arba daro pravaikštas, dažnai asmeninius interesus aukoja organizacijos labui. Įsipareigojęs darbuotojas jaučiasi susietas su organizacija ir racionaliai pasirenka tokiu pasilikti, nesvarbu, ar kompanija veikia sėkmingai, ar ne. Silpnai įsipareigoję organizacijai darbuotojai yra kur kas mažiau produktyvūs, mažiau patenkinti asmeniniu gyvenimu, labiau įsitempę ir jaučiasi nesaugūs darbe.

Įsipareigojimo organizacijai reiškinys labai prisideda prie organizacijos sėkmės. Be to, tyrimų rezultatai rodo, kad įsipareigojimas organizacijai glaudžiai siejasi su darbo motyvacija. Šie du konstruktai padeda numatyti darbuotojų pravaikštas, ketinimą išeiti iš darbo, pasitenkinimą darbu, pastangas imtis darbinės veiklos bei produktyvumą. Tad įsipareigojimą organizacijai pravartu tirti, nes įsipareigojimo lygio įvertinimas ir jo stiprinimas (jei reikalinga) didina darbuotojo motyvaciją imtis darbinės veiklos, o tai svarbu kiekvienai organizacijai.

Tyrimas leistų įvertinti darbuotojo įsipareigojimo organizacijai lygį.

Turite klausimų?

Susisiekime!

+370 694 90775 info@idconsulting.lt

Partneriai ir draugai