Laimėjimų poreikio tyrimas

Motyvacija tai poreikis, suteikiantis impulsą ir energijos veiktibei nukreipiantis ir palaikantis elgesį norima linkme. Poreikiai laikomi motyvacijos pagrindu. Bendrąja prasme poreikius galima skirstyti į biologinius (alkis, troškulys, etc.) ir psichologinius (valdžios, saugumo, afiliacijos (artumo) ir kt.). Vienas iš dažniausiai nagrinėjamų ir prognostine prasme vertingiausių poreikių yra pasiekimų (laimėjimų) poreikis.

Pasiekimų (laimėjimų) poreikis - tai noras patirti sėkmę savo pastangų dėka ir prisiimti atsakomybę už savo rezultatus. Taigi, laimėjimų motyvaciją galima apibūdinti kaip siekį nuolat gerinti savo veiklos rezultatus, tobulinti savo įgūdžius, viską atlikti labai gerai, atkaklumą siekinat užsibrėžto tikslo ir pan. Tyrimai rodo, kad žmonės, turintys stipriai išreikštą laimėjimų poreikį, labiau pasižymi tam tikromis savybėmis (polinkis rizikuoti, konkuruoti, atsakingesni ir t.t.).

Taigi, laimėjimų poreikio vertinimas naudingas prognostine prasme (atrankos proceso metu, skirstant darbo užduotis, veiklos sritis, pareigas).

Tyrimas leidžia įvertinti laimėjimų poreikio lygį (aukštas/vidutinis/žemas).

Turite klausimų?

Susisiekime!

+370 694 90775 info@idconsulting.lt

Partneriai ir draugai