Specialiųjų ir profesinių gebėjimų mokymai

1

SEMINARO TIKSLAS - supažindinti viešojo sektoriaus darbuotojus, dirbančius viešųjų pirkimų srityje, su nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusiu viešųjų pirkimų įstatymu ir jį įgyvendinančiais teisės aktais, pateikiant praktinius geriausios praktikos pavyzdžius bei aktualijas.

Registracija į renginį jau pasibaigusi
2018-04-18 9:00 Kalvarijų g. 137e, Vilnius 08221, Lietuva 0.00€
2

"ID Consulting" kviečia Jus dalyvauti gegužės 3 dieną, Vilniuje, organizuojamame seminare "Ką vadovas turi žinoti apie auditą?"

 

Registracija į renginį jau pasibaigusi
2018-05-03 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03201, Lietuva 0.00€
3

Gegužės 8 dieną, Vilniuje vyks seminaras "Antikorupcinės priemonės viešųjų investicijų regime ir administravime"

Registracija į renginį jau pasibaigusi
2018-05-08 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03201, Lietuva 0.00€
4

Birželio 4 dieną, Klaipėdoje, vyks seminaras "Protokolo pagrindai ir tarnybinis etiketas".

Registracija į renginį jau pasibaigusi
2018-06-04 11:00 H. Manto g. 23, Klaipėda 92234, Lietuva 0.00€
5

Birželio 11 dieną vyks seminaras Vilniuje "Įmonių veiklos vertinimo rodikliai ir jų analizė".

Seminaro metu bus diskutuojama apie santykinių finansinių rodiklių taikymą finansinių ataskaitų analizei. Nagrinėjami  finansiniai sprendimai, vertinama įmonės finansinė būklė bei veiklos rezultatai  

Registracija į renginį jau pasibaigusi
2018-06-11 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03201, Lietuva 0.00€
6

TIKSLAS - aptarti asmens duomenų apsaugos pokyčius (taisykles ir kitus numatytus reikalavimus), kurie įsigalios pradėjus taikyti Bendrąjį asmens duomenų reglamentą.

UŽDAVINIAI:
- Padėti seminaro dalyviams įsisavinti asmens duomenų apsaugos tikslus bei jų įgyvendinimo taisykles;
- Padėti seminaro dalyviams įsisavinti asmens duomenų tvarkymo naujovių reikšmę ir būdus.

NAUDA: 
Seminaro dalyviai įgaus pasirengimo duomenų apsaugos reformai žinių ir jos taikymo įgūdžių bei turės galimybę aptarti iškilusius klausimus.

Registracija į renginį jau pasibaigusi
2018-06-12 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03201, Lietuva 0.00€
7

Ar galima per vieną dieną išmokti parduoti 30% daugiau? TAIP, kai sugebėsite paprastus dalykus
pritaikyti pardavimuose kiekvieną dieną.


TIKSLAS - suprasti, kas turi įtakos Jūsų rezultatams bei išbandyti kelis būdus ir pasiruošti planą sėkmei.

Registracija į renginį jau pasibaigusi
2018-08-24 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03201, Lietuva 0.00€
8
Registracija į renginį jau pasibaigusi
2018-09-11 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03201, Lietuva 0.00€
9
Registracija į renginį jau pasibaigusi
2018-09-19 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03201, Lietuva 0.00€
10

Tikslas - supažindinti su asmens duomenų teisinio reglamentavimo naujovėmis ir naujomis teisėmis bei pareigomis.

Registracija į renginį jau pasibaigusi
2018-10-25 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva 115.00€
11
Registracija į renginį jau pasibaigusi
2018-11-21 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva 80.00€
12
Registracija į renginį jau pasibaigusi
2018-12-12 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva 0.00€
13
Registracija į renginį jau pasibaigusi
2018-12-12 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva 90.00€
14

Tikslinė grupė – viešojo administravimo darbuotojai ir valstybės tarnautojai.

Tikslas – susipažinti su Valstybės tarnybos įstatymo ir jį lydinčių teisės aktų pakeitimais, kurie įsigalios 2019-01-01.

Uždaviniai:

 1. Aptarti Valstybės tarnybos reformos aktualijas.
 2.  Susipažinti su nauju valstybės tarnybos reglamentavimu, pakeistomis bei patobulintomis  procedūromis.
Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-02-07 10:00 Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda 92118, Lietuva 95.00€
15

Tikslinė grupė – viešojo administravimo darbuotojai ir valstybės tarnautojai.

Tikslas – susipažinti su Valstybės tarnybos įstatymo ir jį lydinčių teisės aktų pakeitimais, kurie įsigalios 2019-01-01.

Uždaviniai:

 1. Aptarti Valstybės tarnybos reformos aktualijas.
 2.  Susipažinti su nauju valstybės tarnybos reglamentavimu, pakeistomis bei patobulintomis  procedūromis.
Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-02-12 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva 95.00€
16

Tikslinė grupė- valstybės institucijų pareigūnai turintys teisę pradėti administracinių nusižengimų teiseną ir surašyti administracinio nusižengimo protokolą bei priimti nutarimą administracinio nusižengimo byloje.

Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-03-01 9:00 Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda 92118, Lietuva 85.00€
17

Šiame seminare jūs įgysite naudingų praktinių psichologinių  žinių, kurios padės geriau suprasti vadovo poreikius bei tapti geriausiu vadovo padėjėju, pakels jūsų motyvaciją, padės žymiai stipriau pasitikėti savimi, mėgautis savo darbu, suvokti savo svarbą ir indėlį į organizacijos sėkmę, pamatyti savo stipriąsias puses ir  ką reikėtų pagerinti savo darbe, kaip ,,pagaląsti“ savo svarbiausias kompetencijas, kaip sulaukti pripažinimo bei įvertinimo.

Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-03-12 Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva 90.00€
18

Tikslas- supažindinti valstybės tarnautojus (viešojo sektoriaus darbuotojus) su teisingo ir skaidraus valdymo reikalavimais bei ugdyti tarnybinės etikos bei antikorupcinio elgesio įgūdžius.

Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-03-25 Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva 90.00€
19

Tikslas- supažindinti viešojo bei privataus sektoriaus darbuotojus su korupcijos priežastimis, korupcijos prevencijos priemonėmis, korupcijos rizikų valdymo galimybėmis.

Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-04-04 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva 80.00€
20

Registracija  į šį seminarą yra pabaigta. Kviečiame registruotis į sekantį seminarą birželio 7 dienai. Lauksime Jūsų.

 

Tikslas - Seminaro metu dalyviams išsamiai pristatoma Administracinių nusižengimų teisenos praktikos aktualijos,   atskleidžiamos praktinio ANK taikymo įgyvendinimo problemos, nagrinėjama aktuali praktika šioje srityje: administracinės bylos iškėlimas, nagrinėjimas ne teismo tvarka  bei aktuali teismų praktika.

Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-04-10 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva 85.00€
21

Seminaro tikslas - išanalizuoti ir suvokti pagrindinius dokumentų valdymo ir administracinės kalbos vartojimo norminius variantus ir mokėti pritaikyti juos praktiškai komunikuojant žodžiu ir raštu kasdienėje profesinėje veikloje.

Uždaviniai:

1. Aptarti dokumentų valdymo unifikuotus atvejus, jų praktinį taikymą rengiant ir siunčiant informacijos priėmėjams.

2. Išnagrinėti probleminius dokumentų valdymo ir administracinės kalbos atvejus.

3. Išmokti taikyti teorines administracinės kalbos taisykles praktiškai.

Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-04-11 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva 95.00€
22

Seminaras skirtas tiek pradedantiesiems personalo administratoriams, tiek norintiems sužinoti ir įgyvendinti teisinio reguliavimo naujoves ar siekiantiems keisti ne visada efektyvią personalo administravimo tvarką.

Seminaras skirtas aptarti pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius personalo dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą, darbuotojų priėmimo ir atleidimo tvarką.

Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-04-15 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva 99.00€
23

Tikslas

 • Įsisavinti organizacijos individualumo ir įvaizdžio svarbą.
 • Suvokti organizacijos įvaizdžio kūrimo procesą bei jį įtakojančius elementus.
 • Gebėti kurti organizacijos įvaizdį bei jį palaikyti.
Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-04-17 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva 80.00€
24

Šiuolaikiniame pasaulyje būtina išmokti įvertinti rizikas grėsmių, kurių pasireiškimai sukelia didelę žalą žmogiškiesiems ištekliams bei turtui ir gerokai viršijantys įprastai turimus pajėgumus jiems atsispirti ir po jų atsigauti. Mokymai skirti suformuoti klausytojui teorines (apie 55% mokymų laiko) ir praktines žinias (apie 45% mokymų laiko) būtinas įvertinti riziką.

Seminaro tikslas:  Suteikti šiuolaikiniam vadybininkui reikalingas kompetencijas ir įgūdžius identifikuoti grėsmes ir įvertinti jų keliamas rizikas.

 Uždaviniai:

 • padėti suvokti grėsmės sąvoką, grėsmių klasifikavimo prasmę ir identifikavimo procesą, pažeidžiamumą,
 • suformuoti gebėjimus kokybiniu ir kiekybiniu metodais įvertinti grėsmių keliamas rizikas bei išmokyti sudaryti rizikos matricą.
Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-04-24 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva 90.00€
25

Tikslas- supažindinti viešojo bei privataus sektoriaus darbuotojus su korupcijos priežastimis, korupcijos rizikų valdymu, teisingo ir skaidraus valdymo reikalavimais bei ugdyti tarnybinės etikos bei antikorupcinio elgesio įgūdžius.

Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-05-09 9:00 Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda 92118, Lietuva 80.00€
26
Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-05-10 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva 80.00€
27

Mokymai vykdomi įgyvendinant ES paramos lėšomis finansuojamą projektą Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-02-0008 „Nepakantumo korupcijai skatinimas darbo saugos ir nelegalaus darbo kontrolės srityje“

Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-05-14 15:00 Kranto g. 24, Panevėžys 0.00€
28
Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-05-17 Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva 85.00€
29

      Seminaro tikslai:

- suprasti, kaip ir kodėl žmonės reaguoja į pokyčius, kaip valdyti šias reakcijas,

- kaip tinkamai pasiruošti pokyčių įgyvendinimui,

- kaip stiprinti vadovų aktyvumą ir iniciatyvumą pokyčių situacijose,

- suprasti, kaip didinti darbuotojų įsitraukimą, ką ir kaip daryti su sau pavaldžiais žmonėmis, kad jie taptų pokyčio šalininkais,

- kaip sulaukti darbuotojų palaikymo ir jų įsipareigojimų pokyčiams.

Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-05-17 9:00 Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda 92118, Lietuva 99.00€
30

Tikslinė grupė- valstybės institucijų pareigūnai turintys teisę pradėti administracinių nusižengimų teiseną ir surašyti administracinio nusižengimo protokolą bei priimti nutarimą administracinio nusižengimo byloje.

Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-05-17 9:00 Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda 92118, Lietuva 90.00€
31
Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-05-22 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva 90.00€
32

Seminaras skirtas išanalizuoti įstaigos dokumentų rengimo ir tvarkymo aktualijas bei pakeitimus.

Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-05-24 Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva 90.00€
33

Stiprinti vadovo vaidmenį įstaigoje, ugdyti vadovus: suteikti koncentruotų ir praktinių vadybos, lyderystės, bendravimo žinių, stiprinti vadovavimo įgūdžius.

Stiprinti dalyvių motyvaciją kryptingai ugdyti ir savo, kaip vadovo, kompetenciją.

Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-06-04 9:00 Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda 92118, Lietuva 99.00€
34

Tikslas-ugdyti dalyvių gebėjimus atlikti teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą, tinkamai surašyti vertinimo išvadą, parinkti tinkamus antikorupcinio vertinimo kriterijus, ir juos pritaikyti pagal teisės aktų reikalavimus, išnagrinėti rekomendacijų įgyvendinimo praktiką.

Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-06-06 9:00 Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda 92118, Lietuva 70.00€
35

Tikslas - Seminaro metu dalyviams išsamiai pristatoma Administracinių nusižengimų teisenos praktikos aktualijos,   atskleidžiamos praktinio ANK taikymo įgyvendinimo problemos, nagrinėjama aktuali praktika šioje srityje: administracinės bylos iškėlimas, nagrinėjimas ne teismo tvarka  bei aktuali teismų praktika.

Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-06-07 8:30 Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva 85.00€
36

Stiprinti vadovo vaidmenį įstaigoje, ugdyti vadovus: suteikti koncentruotų ir praktinių vadybos, lyderystės, bendravimo žinių, stiprinti vadovavimo įgūdžius.

Stiprinti dalyvių motyvaciją kryptingai ugdyti ir savo, kaip vadovo, kompetenciją.

Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-06-11 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva 99.00€
37
Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-06-21 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva 85.00€
38

Seminaras skirtas įgyti teorinių ir praktinių žinių apie valstybės ir savivaldybės turto valdymą reglamentuojančią teisinę bazę, susipažinti su valstybės ir savivaldybės turto naudojimo ir disponavimo principais, ypatumais, valdymo instrumentais, taikyti žinias praktiniuose projektuose, realių problemų sprendime.

Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-09-12 9:00 Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda 92118, Lietuva 90.00€
39

Seminaras skirtas įgyti teorinių ir praktinių žinių apie valstybės ir savivaldybės turto valdymą reglamentuojančią teisinę bazę, susipažinti su valstybės ir savivaldybės turto naudojimo ir disponavimo principais, ypatumais, valdymo instrumentais, taikyti žinias praktiniuose projektuose, realių problemų sprendime.

Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-09-17 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva 90.00€
40
Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-09-17 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva 70.00€
41
Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-09-29 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva 80.00€
42
Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-11-25 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva 90.00€
43
Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-12-04 9:30 KAlvarijų 1, Vilnius 80.00€
44
Registracija į renginį jau pasibaigusi
2019-12-09 9:00 Galinio Pylimo g. 16, Klaipėda 90.00€
45

      Seminaro tikslai:

- suprasti, kaip ir kodėl žmonės reaguoja į pokyčius, kaip valdyti šias reakcijas,

- kaip tinkamai pasiruošti pokyčių įgyvendinimui,

- kaip stiprinti vadovų aktyvumą ir iniciatyvumą pokyčių situacijose,

- suprasti, kaip didinti darbuotojų įsitraukimą, ką ir kaip daryti su sau pavaldžiais žmonėmis, kad jie taptų pokyčio šalininkais,

- kaip sulaukti darbuotojų palaikymo ir jų įsipareigojimų pokyčiams.

Registracija į renginį jau pasibaigusi
2020-07-10 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva 99.00€
46
Registracija į renginį jau pasibaigusi
2020-10-05 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva 90.00€
47

agal Vietos savivaldos 33 str. 17 d. „Išrinktiems seniūnaičiams per 3 mėnesius nuo jų išrinkimo dienos savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka organizuojami mokymai, skirti įgyti kompetencijos, būtinos tinkamai atlikti šiame įstatyme nustatytas seniūnaičių funkcijas“.

Registracija į renginį jau pasibaigusi
2020-10-12 9:00 Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva 90.00€

Visos mokymų kategorijos

 1. Mokymų/modulių šioje kategorijoje: 0
 2. Mokymų/modulių šioje kategorijoje: 11
 3. Mokymų/modulių šioje kategorijoje: 53
 4. Mokymų/modulių šioje kategorijoje: 0
 5. Mokymų/modulių šioje kategorijoje: 5
 6. Mokymų/modulių šioje kategorijoje: 3
 7. Mokymų/modulių šioje kategorijoje: 47
 8. Mokymų/modulių šioje kategorijoje: 2
 9. Mokymų/modulių šioje kategorijoje: 8

Artėjantys mokymai

There are no up-coming events

Kalendorius

Rugpjūtis   2022
Pr An Tr K Pn Š Sek
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Turite klausimų?

Susisiekime!

+370 694 90775 info@idconsulting.lt

Partneriai ir draugai