Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo naujos nuostatos, įsigaliojusios nuo 2020 01 01

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo naujos nuostatos, įsigaliojusios nuo 2020 01 01

Aprašymas

2020-01-01 įsigaliojo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo naujos nuostatos, kurios iš esmės pakeitė privačių interesų deklaravimo reglamentavimą: išplėstas privačius interesus deklaruojančių asmenų ratas, pasikeitė privačių interesų deklaracijos turinys, įstatyme institucijų vadovams nustatytos naujos pareigos, susijusios su dovanų ar paslaugų teikimo/priėmimo apribojimais bei darbuotojų privačių interesų deklaracijų teikimu, keitėsi atstovavimo apribojimai ir kt.

Mokymai viešajam ir privačiam sektoriui apie naujos redakcijos (2020-01-01 įsigaliojusio) Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, privačių interesų deklaravimą, privačių interesų deklaravimo klaidas, interesų konfliktus,  rizikas ir priemones jų išvengti, nusišalinimo institutą, dovanų ar paslaugų priėmimo ir teikimo apribojimus, antikorupcinį elgesį bei pateiksime Vyriausiosios tarnybinės etikos ir teismų praktiką šioje srityje.

Mokymų metu dalyviai supažindinami ne tik su esamu teisiniu reglamentavimu, bet yra analizuojamos konkrečios situacijos, pateikiami realūs pavyzdžiai.

Temų sąrašas:

 1. Viešųjų ir privačių interesų derinimo reguliavimo pokyčiai. Pagrindinės sąvokų reikšmės: viešasis interesas, privatus interesas, interesų konfliktas, artimi asmenys. Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys ir jų pareigos interesų derinimo srityje.
 2. Privačių interesų deklaravimas: nauji reikalavimai. Privačius interesus deklaruojantys subjektai. Privačių interesų deklaracijų pildymas, tikslinimas ir papildymas. Privačių interesų deklaracijų turinys. Privačių interesų deklaracijų pateikimas. Privačių interesų deklaracijų tikrinimas. Privačių interesų deklaracijų duomenų viešumas.
 3. Interesų konfliktų valdymas: pareiga nusišalinti ir nusišalinimo tvarka, teisės atstovauti apribojimai, dovanų ar paslaugų priėmimo apribojimai pasibaigus tarnybai. Interesų konfliktų šaltiniai. Interesų konfliktų pažeidimų pasekmės viešojo sektoriaus darbuotojui (deklaruojančiam asmeniui) ir savivaldybės institucijai.

* Į seminaro kainą įskaičiuota kavos pertraukėlė

* Asmenys, dalyvavę seminare gaus jų dalyvavimą patvirtinančius pažymėjimus.

Renginio detalės

Žemaitės Verslo centras
Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva
Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva
2020-06-11 9:00 2020-06-11 13:00
60.00€
Registracija į renginį jau pasibaigusi
60.00€

Visos mokymų kategorijos

 1. Mokymų/modulių šioje kategorijoje: 0
 2. Mokymų/modulių šioje kategorijoje: 11
 3. Mokymų/modulių šioje kategorijoje: 49
 4. Mokymų/modulių šioje kategorijoje: 0
 5. Mokymų/modulių šioje kategorijoje: 5
 6. Mokymų/modulių šioje kategorijoje: 3
 7. Mokymų/modulių šioje kategorijoje: 47
 8. Mokymų/modulių šioje kategorijoje: 2
 9. Mokymų/modulių šioje kategorijoje: 8

Turite klausimų?

Susisiekime!

+370 694 90775 info@idconsulting.lt

Partneriai ir draugai