Dokumentų valdymas ir administracinė kalba

Dokumentų valdymas ir administracinė kalba

Aprašymas

Seminaro tikslas - išanalizuoti ir suvokti pagrindinius dokumentų valdymo ir administracinės kalbos vartojimo norminius variantus ir mokėti pritaikyti juos praktiškai komunikuojant žodžiu ir raštu kasdienėje profesinėje veikloje. Uždaviniai: 1. Aptarti dokumentų valdymo unifikuotus atvejus, jų praktinį taikymą rengiant ir siunčiant informacijos priėmėjams. 2. Išnagrinėti probleminius dokumentų valdymo ir administracinės kalbos atvejus. 3. Išmokti taikyti teorines administracinės kalbos taisykles praktiškai.

  1. Programos įvadas. Taisyklingai parengti dokumentai – kultūringos veiklos ir tvarkos institucijoje / įmonėje atspindys. 2. Dokumentų valdymo aktualijos: teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą; taisyklingas rekvizitų rašymas, dokumentų analizė. Dokumentų tekstų rašymo smulkmenos (adresai, telefonų numerių grupavimas, kabutės, brūkšneliai ir kt.). Praktinė užduotis. 3. Oficialiųjų dokumentų rengimo ir jų tekstų rašymo ypatybės: teisės aktai (nutarimas, sprendimas, potvarkis, įsakymas); vardų, pavardžių (ypač nelietuviškų), pareigų pavadinimų dokumentuose vartojimas; įstaigos rengiami (aktas, protokolas ir kt.); siunčiamieji (pažymos, raštai, dalykiniai laiškai); personalo dokumentų rengimas (prašymas, įgaliojimas ir kt.). 4. Neoficialiųjų raštų rengimas (kvietimai, skelbimai). Praktinė užduotis. 5. Administracinė kalba. Naujausios administracinės kalbos informacijos valdymas. Įstaigų, įmonių, organizacijų pavadinimų rašymas: kaip parašyti pavadinimą, kai jį sudaro 5, 6 ar net 10 žodžių? Kur rašyti kabutes? Praktiškas taisyklių pritaikymas. Administracinės ir bendrinės kalbos kultūros dažniausios klaidos (leksika (kaip suprasti ir žinoti, kurie sakomi, o kokių vengti), įvairūs žodžių junginiai, rašomi dokumentų tekstuose, netinkamai sudaryti žodžiai, linksnių vartojimas ir kt.). Praktinės užduotys. 6. Frazių, sakinių formulavimas įvairiais stiliais (buitiniu, administraciniu, meniniu, moksliniu) ir jų esminių skirtumų supratimas. Taisyklingas tarimas (kirčiavimas). Gebėjimas argumentuoti raštu ir žodžiu. Praktinė užduotis. Mandagumo žodžių parinkimas ir vartojimas. Elektroninių laiškų rašymo etiketas.

Renginio detalės

Žemaitės Verslo centras
Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva
Žemaitės g. 21, Vilnius 03118, Lietuva
2019-05-08 2019-05-08
80.00€

Visos mokymų kategorijos

  1. Mokymų/modulių šioje kategorijoje: 0
  2. Mokymų/modulių šioje kategorijoje: 9
  3. Mokymų/modulių šioje kategorijoje: 11
  4. Mokymų/modulių šioje kategorijoje: 0
  5. Mokymų/modulių šioje kategorijoje: 4
  6. Mokymų/modulių šioje kategorijoje: 2
  7. Mokymų/modulių šioje kategorijoje: 21
  8. Mokymų/modulių šioje kategorijoje: 0
  9. Mokymų/modulių šioje kategorijoje: 6

Turite klausimų?

Susisiekime!

+370 694 90775 info@idconsult.lt

Partneriai ir draugai